Home » Over het onderzoek in Reis naar het Verleden

Over het onderzoek in Reis naar het Verleden

Iets meer informatie over deze genealogische homepage lijkt mij wel gepast. Hoe het allemaal begonnen is kunt u hier lezen. In deze genealogie heb ik mij beperkt tot familie en (ouders van) aanverwanten.  Broers en zusters van deze verwanten worden over het algemeen nog niet weergegeven tenzij ook zij in relatie staan tot de stamfamilies in deze genealogie hetgeen overigens regelmatig voorkomt. Aardig wat takken van de verschillende families lopen namelijk door elkaar heen. Daarnaast zien we bepaalde namen in de diverse generaties steeds weer terugkeren hetgeen soms erg verwarrend kan zijn tijdens het onderzoek. 

Grote concentraties van mijn voorouders zijn terug te vinden in de provincies Groningen, Utrecht en Zuid-Holland. Zowel  van vader als van moeders zijde zijn er verwanten en voorouders vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Zo is mijn oudgrootvader Hartog Philip in 1758 geboren in Rheinbach, Pruisen. Het vermoeden bestaat dat zij daar in de loop der tijden via allerlei omzwervingen terecht gekomen zijn om uiteindelijk uit te wijken naar Nederland. Waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen is wat ik ooit hoop te achterhalen. Er is dus nog heel veel onderzoek te doen.

De pagina van personen die vermeld worden in deze genealogie wordt de profielpagina van die persoon genoemd waarop de gegevens en bewerkingen doorlopend realtime online uitgevoerd worden. Soms worden nieuwe gegevens, akten en/of ander beeldmateriaal toegevoegd. Het kan ook zijn dat er nieuwe feiten boven water komen die wijziging van data noodzakelijk maken. Ook in online archieven en zelfs in originele akten kunnen foutjes voorkomen. Vooral in de oude akten komt dat nogal eens voor. Men nam het nog niet zo nauw met de spelling van namen of men wist eigenlijk niet goed hoe deze te schrijven omdat de aangever bijvoorbeeld niet kon lezen en schrijven. In principe hou ik me bij het invoeren van personen aan de naam die vermeld staat op de geboorteakte van een persoon indien deze voorhanden is. Blijkt dat deze naam iets anders geschreven wordt op veel andere documenten en/of de grafsteen dan voer ik meestal een extra alias in zodat de betreffende persoon op beide namen te vinden is. In sommige gevallen is een roepnaam of een joodse naam van een persoon bekend. Deze wordt dan toegevoegd aan de gegevens en is te vinden direct onder de officiële naam.

Inmiddels heb ik n.a.v. de grote hoeveelheid familie en verwanten uit de provincie Groningen een aparte website opgezet, Joods Groningen. Op deze website vindt u informatie over de sporen die de Joden achtergelaten hebben in de provincie Groningen in het algemeen en de generatie die de Holocaust meegemaakt heeft in het bijzonder opdat zij niet vergeten zullen worden. Indien personen die voorkomen op Joods Groningen voorkomen in de stambomen hier dan wordt naar het betreffende profiel in de stamboom gelinkt.

Ook ú kunt helpen deze genealogie uit te breiden. Heeft u informatie en/of beeldmateriaal dat betrekking heeft op personen in deze genealogie? Dan zou het geweldig zijn als u dit wilt delen. Dit kunt u doen door reacties te plaatsen onder het profiel van een persoon of door contact  met mij op te nemen Geef in het geval van beeldmateriaal zoals foto's wel even aan of de andere geregistreerde gebruikers hier wel of geen toegang toe mogen hebben!

Heeft u informatie over nog in leven zijnde personen dan wordt deze niet aan de online stamboom toegevoegd tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door de betrokken persoon. Toch is zulke informatie ook van harte welkom. Deze wordt dan op mijn pc opgeslagen om de samenhang van de genealogie te behouden voor de toekomst.

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman