Home » Blog » Meer over » Arend Philip

Arend Philip

15-02-2012 20:31 - admin

Arend Philip

Arend Philip is geboren op 5 feb 1895 in Rotterdam als zoon van Lewie Philip en Cornelia de Vries.

Uit zijn 1e huwelijk met Leentje van Dam zijn 4 zoons geboren. Het 1e kind, Louis, stierf al na 2 maanden. Het echtpaar kreeg nog 3 zoons en zij hadden een slagerij in de Pijpestraat te Rotterdam. Het huwelijk was niet goed en op 20-10-1927 werd dan ook de scheiding uitgesproken. Arend trouwde later met Elizabeth van Leeuwen. Dit huwelijk bleef voor zover mij bekend kinderloos. Zijn 2e vrouw overleefde de oorlog.

Zijn 3 zoons groeiden na de scheiding verder op in het nieuwe gezin van Leentje van Dam met haar neef Andries Jacob van Dam met wie zij nog 4 kinderen kreeg. 2 van de 3 zoons van Arend en Leentje hebben uiteindelijk, na vele ontberingen, de kampen en de oorlog overleefd. Arend was helaas niet zo gelukkig. Na de oorlog kregen zijn zoons en hun familie te horen dat Arend tot januari 1945 vol had weten te houden maar toch nog omgekomen was op 8 januari 1945 in Natzweiler-Struthof. Daar hield de berichtgeving op.

Eenmaal begonnen aan mijn stamboomonderzoek kwam ik vrijwel onmiddelijk terecht op de site van Community Joods Monument. Daar bevonden zich o.a. pagina's m.b.t. mijn grootouders Arend Philip en Leentje van Dam. Op de pagina van Arend stond een vermelding van dhr. Joop Koekoek dat Arend herbegraven was in Hailfingen. Na enig onderzoek had ik een foto van een gedenkpaal en van een gedenkplaat met namen. De laatste was helaas zo klein dat namen er vrijwel niet op te onderscheiden zijn. Mijn zoektocht ging dus verder en leidde tot het volgende resultaat. 

Kamp Westerbork

Het laatste officiële woonadres van Arend was aan de Rusthoflaan 94a te Rotterdam waar hij op 05-07-1937 ingeschreven werd. Wanneer hij precies opgepakt is weet ik nog niet maar hij kwam via kamp Ellecom op 22-11-1942 aan in kamp Westerbork. Waarschijnlijk wist hij te ontvluchten want op 16 januari 1943 werd hij daar als vermist opgegeven.

fragment gezinskaart Arend Philip

De volgende inschrijving dateert van 29 juli 1944 wederom in kamp Westerbork waar hij ondergebracht werd in strafbarak 67. Vervolgens gaat hij op 03 september 1944 vanuit de Sammelschutzhaft op transport naar Auschwitz waar hij het gevangenennummer 195373 krijgt. Vanuit Auschwitz wordt hij op 26 oktober 1944 op transport gezet naar Stutthof.

De laatste reis
Zoals deze bladzijde uit het zgn. Nummernbuch laat zien werd Arend inderdaad ingeschreven bij Natzweiler onder nummer 40826. Hij verbleef ook hier slechts korte tijd. Op 14 november 1944 stelde de SS in Stutthof een transport samen van 600 joden, waaronder Arend, dat 2 dagen later aankwam in Tailfingen. De meeste gevangenen (550) van dit transport kwamen uit Auschwitz-Birkenau.

Arend werd samen met 30 andere Nederlandse joden te werk gesteld aan het onderhoud van de vliegbaan tussen Hailfingen en Tailfingen. De foto links geeft weer hoe de voormalige baan er nu uit ziet.

Door slechte behandeling en ondervoeding kwam 50% van de gevangenen al heel snel om. 111 zieke gevangenen werden later overgeplaatst naar kamp Vaihingen/Enz.  99 doden werden tussen 21 November 1944 en 5 januari 1945 gecremeerd in het crematorium van Reutlingen. Van 258 slachtoffers is bekend wanneer zij overleden zijn. De nog in leven zijnde gevangen werden met het einde van de oorlog in zicht naar andere kampen overgebracht. 72/73 doden zijn niet gecremeerd maar in een massagraf bij de vliegbaan gegooid. Onder hen bevond zich het lichaam van Arend.

Na de bevrijding wees één van de overlevenden van het kamp het massagraf aan een soldaat. Op 2 juni 1945 werd het graf heropend.  De ontzielde lichamen uit het graf werden vervolgens overgevlogen naar een begraafplaats in Tailfingen waar ze opnieuw in een massagraf begraven werden. Op de plaats van het oude massagraf werd een gedenkplaats geplaatst. Op het nieuwe graf staat een eenvoudige houten paal met inscriptie als grafzerk. Later kwam er nog een gedenkplaat bij op de begraafplaats in Tailfingen met daar op de namen van de slachtoffers in het massagraf. Op de grafzuil staat vermeld dat daar 72 personen begraven liggen maar de gedenkplaat bevat 73 namen. De naam van Arend is op de vergroting duidelijk te herkennen in de middelste kolom 

Het oude massagraf

De houten paal met inscriptie

De  gedenkplaat in Tailfingen

Waar eens het kamp lag bevindt zich nu een sportveld.  Sommige delen van het kamp zijn echter bewaard gebleven zodat wij niet zullen vergeten. Er bevindt zich een herdenkingscentrum en op 7 juni 2010  is er een monument geplaatst met de namen van de overledenen . De naam van Arend heb ik er nog niet op kunnen ontdekken. Mogelijk komt hij niet voor op het monument omdat hijj genoemd wordt op de gedenkplaat in Tailfingen.

Slechts weinigen hebben dit vreselijke kamp overleefd. Onder degenen die het wel overleefd hebben zijn o.a. Ciechanower Mordechai en Israël Arbeiter die wij terug kunnen zien op onderstaande media

 Documentaire filmpjes en ander materiaal over Hailfingen/Tailfingen

Miniatuur
4:40 Origineel weergeven
Concentratiekamp Hailfingen / Tailfingen
Deel 1

Miniatuur
6:50 Origineel weergeven
Concentratiekamp Hailfingen / Tailfingen
Deel 2

Miniatuur
6:17 Origineel weergeven
Concentratiekamp Hailfingen / Tailfingen
Deel 3

Miniatuur
2:21 Origineel weergeven
Ciechanower Mordechai als overlevende eregast bij fe opening van de gedenkplaats

 

Miniatuur
5:13
Origineel weergeven
Hailfingen / Tailfingen Holocaust Memorial

Miniatuur
2:16
Origineel weergeven
Kaddisj (terug naar Duitsland)


De officiële website van KZ Hailfingen / Tailfingen


Israël Arbeiter Gallery

 

Links met informatie over Hailfingen/Tailfingen

Gedenkboek "Jeden Mensch hat einen Namen"
Tweeduizend Getuigen Vertellen
Jaarbericht 2010 van de oorlogsgravenstichting
Powerpoint presentaties en Word documenten over gevangen van Hailfingen/Tailfingen

KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen auf Wikipedia
KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfingen auf Wikipedia
KZ-Gedenkstätte auf www.gaeufelden.de
KZ-Gedenkstätte auf www.rottenburg.de
Unterrichtsmaterialien zum Außenlager

 
Met bijzondere dank aan Kamahele voor het maken en beschikbaar stellen van zijn werk en voor zijn warme woorden tijdens onze mailwisseling. Ook dank aan de medewerkster van kamp Westerbork die aanvullende gegevens aldaar voor mij opgezocht en doorgestuurd heeft.

Opmerkingen

Stuur een opmerking in

Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman